Beoordelingsdag voor kunstwerken

Een Rubens op zolder?

Beoordelingsdag

Voor de zevende keer kan u in het Rubenianum naar een expertisedag voor kunstwerken. Mensen die vermoeden dat hun zolderschat misschien een meesterwerk is, krijgen er uitleg en duiding van een tiental specialisten. Oude Europese schilderijen, tekeningen en gravures worden bestudeerd.

Experten van verschillende musea en erfgoedinstellingen zoals het Rubenianum, KMSKA, Museum Plantin-Moretus en de Universiteit Leuven geven op deze beoordelingsdag kunsthistorische informatie over het onderwerp, de stijl, de techniek, de datering en mogelijk de kunstenaar van de objecten. Waardebepalingen geven ze niet, maar ze kunnen u wel doorverwijzen naar een veilinghuis, kunsthandelaar of zelfstandig taxateur. 

 

Opmerkelijke vondsten

Eén van de uitschieters op de Beoordelingsdag van vorig jaar was een gehandtekende brief uit 1658 van Helena Fourment, de tweede echtgenote van Rubens. Helena, op dat moment al hertrouwd, bevestigde hierin dat ze van haar schoonzoon Philips van Parys geld ontving inzake de erfenis van haar overleden echtgenoot Peter Paul Rubens. Van Parys, getrouwd met Helena’s oudste dochter Clara-Johanna Rubens, moest nog delen opleggen voor de erfenis van Constantia Albertina. Constantia was de jongste dochter van Rubens. Ze werd 8 maanden na zijn dood geboren en heeft haar vader nooit gekend. Het document geeft een inkijk in het leven van Helena, nadat haar beroemde echtgenoot Rubens al meer dan 25 jaar overleden is.

 

Praktisch

  • Donderdag 19 december 2019 van 14 tot 17 uur
  • Locatie: Rubenianum, Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen
  • Deelname is gratis, inschrijven niet nodig

Voor meer informatie, stuur een mail naar rubenianum@antwerpen.be of bel 03 201 15 77.

 

Het Rubenianum is een onderzoeksinstituut gespecialiseerd in de kunst van de late Middeleeuwen tot de achttiende eeuw, met de nadruk op de Nederlanden. Elke weekdag is de leeszaal vrij toegankelijk voor het publiek.