Een oude kennis en een nieuwe Rubens

De bewogen biografie van Rubens' 'Terugkeer van de Heilige Familie uit Jeruzalem' in de Sint-Carolus Borromeuskerk

Lezing

Karen Bonne (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel) vertelt over de geschiedenis en de terugkeer naar Antwerpen van het schilderij.

Eind juni werd een monumentaal altaarstuk terug opgehangen in de kapel waarvoor Rubens het bijna vierhonderd jaar eerder maakte. In de tussentijd had het een brand, overzeese reizen, ingrijpende restauraties en tanende waardering overleefd. Niemand kent de wederwaardigheden van dit schilderij van dichterbij dan Karen Bonne, die het bijna drie jaar lang bestudeerde en restaureerde.

Met de steun van het Fonds Baillet Latour.