Bibliotheek

De wetenschappelijke kunstbibliotheek van het Rubenianum bestaat uit publicaties over de beeldende kunsten in het vroegmoderne Europa.

Omvang

De bibliotheek omvat ca. 92.000 kunstenaarsmonografieën, tentoonstellings- en collectiecatalogi, kunsthandel- en veilingcatalogi, artikels en excerpten, en ongeveer 200 lopende meter tijdschriften. Onze collectie op papier wordt aangevuld door een digitaal luik, waarbij onder meer toegang verzekerd wordt tot de databanken Art Sales Catalogues Online en Artprice. De collectie breidt voortdurend uit. Jaarlijkse groeit de collectie aan door de aankoop van recente en antiquarische literatuur, maar net zo goed door schenkingen van auteurs en uitgevers, of grotere overdrachten door museale partners of privépersonen.

Door het voortdurend verwerven van nieuwe literatuur, het verwerken van schenkingen en het integreren van legaten groeide de bibliotheek uit tot een internationaal georiënteerde collectie die onmisbaar is voor specialisten wereldwijd.

Profiel 

De klemtoon van het collectieprofiel ligt op kunst uit de Nederlanden, in het bijzonder de Vlaamse 16de- en 17de-eeuwse kunst. Ook andere artistieke tradities zijn sterk vertegenwoordigd: de Italiaanse kunst van Mantegna tot Caravaggio, de Duitse school vanaf Dürer, de Grieks-Romeinse (beeldhouw)kunst en de belangrijkste vertegenwoordigers van de andere Europese scholen. Niet-Europese kunst wordt gedocumenteerd in zoverre invloed van de Nederlandse kunst te ontwaren is. Daarnaast vindt u kunsttheoretische, iconografische en topografische literatuur en een ruime afdeling over verzamelen en collecties.

Binnen de hulpwetenschappen die het kunsthistorische onderzoek ondersteunen biedt de bibliotheek noodzakelijke referentiewerken over de geschiedenis van Antwerpen en de Nederlanden, mythologische of religieuze literatuur en geschriften over volkskunde en andere niet-beeldende kunstvormen uit de bloeitijd van de Vlaamse barok: muziek, theater, dans en letterkunde.

Online catalogus & raadpleging

In de online bibliotheekcatalogus kunt u het bezit doorzoeken op bibliografische en inhoudelijke gegevens. De collectie is ook doorzoekbaar via UniCat, Worldcat and Art Discovery group Catalogue

De bibliotheekcollectie kan elke weekdag geraadpleegd worden in de leeszaal. Via de online catalogus kan u op voorhand een reservatie maken, zodat de materialen reeds klaarliggen bij uw komst. 

Heeft u een vraag, opmerking of (bestel)suggestie? Contacteer de bibliotheek via rubenianum@antwerpen.be.