Salon 2

Ontdek hier het tweede salon...

Introductie

“Het tweede salon, dat zich in het centrum bevindt, is gewijd aan Apollo, de klassieke god van de muziek en de poëzie. Rooses liet hier een bijzonder rijk behandelde kamer creëren, die kan beschouwd worden als een neo-rederijkersgeheel. De polychrome decoraties in de plafondcassettes zijn gewijd aan de 9 muzen van Apollo (...). Onderaan [in de band bovenaan rondom rond de muren en in de lambrisering] is in elke travee een verguld sauriër afgebeeld, die refereert naar Apollo als overheerser der sauriërs.”

(Lode Declercq ‘Max Rooses als inspirator van de Neo-Vlaamse Renaissance’, p. 42)

De muzen zijn afgebeeld d.m.v. hun naam in Oudgrieks en hun kenmerkende attributen. Met je gezicht naar het eerste salon staand en van links naar rechts te beginnen aan de straatkant:

  • Euterpe, muze van het fluitspel en de lyrische poëzie - met fluiten
  • Kalliope, muze van het heroïsch epos, de filosofie en de retoriek - met de schriftrollen van Homerus’ Ilias en Odyssee en Vergilius’ Aeneis
  • Poly(hy)mnia, muze van de mimische kunst, de retoriek en de gewijde liederen - met scepter (met wijzende vinger) en de toegevoegde tekst ΠEIΘEIN (peithein: overtuigingskracht)
  • Erato, muze van de hymne, het lied en de lyriek - met muziekinstrumenten (lier en fluiten)
  • Urania/Astronomia, muze van de sterrenkunde - centraal, met de zon (vermoedelijk te identificeren als Apollo), sterren en de dierenriem
  • Thaleia, muze van het blijspel - met komisch masker
  • Melpomene, muze van dans, zang en treurspel - met tragediemasker en regalia (kroon, scepter en zwaard)
  • Terpsichore, muze van de dans en de lyrische poëzie - met lier, pauwenveren en bloemenkrans
  • Kleio, muze van de geschiedschrijving - met een combinatie van een (jacht)hoorn en een lier, en een boekrol met opschrift ΘOYKYΔIΔHΣ, verwijzend naar de geschiedschrijver Thucydides

Elementen in het interieur