Werkkamer

Lees hier meer over de tijdens het project ontsloten archieven en over de bibliotheek van Rooses.

Een andere belangrijke ruimte in Rooses’ woning is de werkkamer, die ook dienst deed als bibliotheek. Het originele interieur is vandaag de dag niet meer bewaard. Wel beschikken we over een foto uit ca. 1939, waarop de ruimte te zien is zoals ze door Rooses werd achtergelaten in 1914. Ary Delen schetst in hetzelfde jaar het beeld dat we hierbij voor oog moeten houden:

“(...) het deftige huis in de Provinciestraat, waar tot laat in den nacht nog licht brandde en waar Rooses nog vele uren in zijn bibliotheek met lezen en schrijven doorbracht.”*

Verder nog het vermelden waard: links van de spiegel prijkt een stuk uit Rooses’ persoonlijke kunstverzameling: een tekening van Jordaens in zwart krijt en waterverf met een voorstelling van Paulus en Barnabas te Lystra – waarvan de huidige bewaarplaats onbekend is. Het reconstrueren van zijn verzameling zou een interessant onderzoek kunnen opleveren. Rooses’ deelcollectie tekeningen en prenten van oude en eigentijdse meesters schonk hij in meerdere stukken, van 1905 tot 1913, aan het Museum Plantin-Moretus. Ze vormen tot op de dag van vandaag een belangrijk onderdeel van het Prentenkabinet (zie pagina 'Plafondcassettes' in salon 1).

* ‘Max Rooses herdacht’, 1939, p. 55.