The Afterlives of Rubens in Early Modern Mexico

Aaron Hyman - 28 juni 2015

Ter gelegenheid van Rubens’ verjaardag verkende deze lezing zijn Nachleben. Rubens’ composities circuleerden in gedrukte vorm op ruime schaal in de katholieke wereld, waar vele kopieën ontstonden. Van de vallei van Mexico en de Andes tot de kusten van Goa: overal vindt men kunst die aanleunt bij prototypes van Rubens, en die uitdrukking geeft aan het zich verbreidende katholieke geloof in de vroegmoderne tijd. Maar reisde ‘Rubens’ mee met zijn composities in de zich globaliserende wereld?

Deze lezing volgde de contouren van twee met elkaar verbonden fenomenen. Enerzijds werd Rubens een tastbaar symbool voor kunstenaars in de Nieuwe Wereld; een lens waardoor ze hun eigen artistieke praktijk begrepen. Anderzijds zou Rubens loskomen van de figuren die hij hielp scheppen en die een eigen leven zouden gaan leiden.