Apelles achterna. Ridder Fritz Mayer van den Bergh (1858-1901) en zijn tekeningencollectie

Claire Baisier - 21 december 2014

Fritz Mayer van den Bergh was in de negentiende eeuw een uitzonderlijke Antwerpse verzamelaar. Door zijn enorme enthousiasme en veelzijdige connaisseurschap was hij in staat in korte tijd een grote verzameling van schilderijen, sculptuur, grafiek, munten en toegepaste kunsten op te bouwen. Deze ware kunstkamer wekt zowel in omvang als in kwaliteit ieders verbazing bij een bezoek aan het Museum Mayer van den Bergh waarvan in 1904 de deuren opengingen. Naast twee originele schilderijen van Pieter Bruegel de Oude, behoort ook een groot aantal tekeningen van de 16de tot de 19de eeuw tot zijn nalatenschap. Deze lezing zal dieper ingaan op de smaak en de beweegredenen van Mayer van den Bergh, evenals op de oorsprong van zijn uitzonderlijke verzameling. Waar ging zijn voorkeur naartoe, waar kocht hij zijn tekeningen en wie adviseerde hem? De 16de-eeuwse tekeningen uit zijn verzameling, die momenteel te zien zijn op de tentoonstelling Renaissancetekeningen uit Antwerpse privécollecties, worden vervolgens nader onderzocht.