Apengekte in zeventiende-eeuws Antwerpen. Ontstaan en verspreiding van een schilderkunstig genre

Bert Schepers - 23 september 2012

De grappige fratsen en het imiterende gedrag van apen: net als wij maakten onze voorouders in de 16de en 17de eeuw zich er graag vrolijk over. Ook al was hij nog maar kort bekend in onze contreien, toch kreeg de aap al vroeg een bijzondere plaats in de artistieke beeldtraditie.

Bert Schepers (Centrum Rubenianum/KU Leuven) wijdt zijn doctoraatsonderzoek aan het nauwelijks bestudeerde genre van de apensatires of singeries in de Vlaamse schilderkunst.