Archiefbank Vlaanderen

Archiefbank Vlaanderen realiseert een centrale databank van de Vlaamse private archieven. De bedoeling is dit erfgoed integraal in kaart te brengen en hierdoor bij te dragen aan de bescherming en de valorisatie van deze archieven. De archieven van het Rubenianum worden ook via Archiefbank ontsloten.

Archiefbank centraliseert de beschikbare gegevens over de Vlaamse private archieven in een online databank. Dit zoekinstrument staat kosteloos ter beschikking van onderzoekers, studenten en het brede publiek. De databank bevat gegevens over private archieven die worden bewaard in rijks- en gemeente-archieven, private archiefbewaarplaatsen, bibliotheken, universiteiten, documentatiecentra en ook bij particulieren. De databank wil een vertrekpunt zijn voor het zoeken naar archieven.

Het Rubenianum streeft ernaar zoekingangen naar alle eigen archieven en documentaire collecties digitaal beschikbaar te maken via archiefbeschrijvingen in de Anetcatalogus. Steekkaarten van deze archiefbeschrijvingen worden via Archiefbank Vlaanderen ontsloten.

Lees ook het artikel 'Door het oog van een connaisseur: De nalatenschap van Rubenskenner Ludwig Burchard (1886-1960)' in de rubriek 'Archieven in de kijker' waar speciale aandacht is geschonken aan de Collectie Ludwig Burchard.