Centrum Rubenianum vzw

Deze academische vereniging, opgericht in 1959, groepeert een vijftigtal binnen- en buitenlandse kunsthistorici. Een vaste staf van wetenschappelijk medewerkers verzorgt de redactie en publicatie van de diverse boekdelen van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard.

Het Centrum Rubenianum heette oorspronkelijk ‘Nationaal Centrum voor de Plastische Kunsten van de 16de en de 17de eeuw’. Inmiddels spitsen de activiteiten van het Centrum Rubenianum zich toe op de publicatie van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard.

Door het onderzoek voor deze catalogue raisonné draagt het Centrum bij aan de uitbouw van de documentatie van het Rubenianum zelf, met name wat Rubens en zijn dichte medewerkers en navolgers betreft. Het Centrum verleent ook haar medewerking aan de adviesverlening die het Rubenianum organiseert en draagt bij aan tentoonstellingen en publicaties in binnen- en buitenland.   

Het Centrum wordt gefinancierd door het Rubenianum Fund en heeft zijn kantoren in de gebouwen van het Rubenianum.

 

Centrum Rubenianum vzw 
Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en de 17de Eeuw 
Kolveniersstraat 20 
2000 Antwerpen 
T 00 32 (0)3 201 15 77
E info@centrumrubenianum.be