Collectie Bernard G. Maillet

Documentatie over geschilderde kerkinterieurs in de Nederlanden ca. 1580-1720.

De documentatie (inclusief enkele dozen werkarchief) dient nog verwerkt te worden. Er bestaat wel reeds een inventaris in Excel, opgesteld door de archiefvormer zelf, van de voornaamste kunstwerken die aan bod komen. Deze inventaris en de documentatie kunnen op verzoek geraadpleegd worden in de leeszaal na contact via rubenianum@antwerpen.be.

De geschonken bibliotheekcollectie werd opgenomen in de bibliotheek van het Rubenianum.