Collectie Fritz Grossmann

Documentatie/werkarchief over Pieter Bruegel de Oude (1526/30-1569).

Historiek

In 1985 werd de collectie van Fritz Grossmann (1902-1984) geschonken. Grossmann was een Bruegelspecialist en assistent van Ludwig Burchard. Hij besteedde een groot deel van zijn professionele leven aan het onderzoek naar Pieter Bruegel de Oude. De documentatie vormt de neerslag van dit onderzoek. Ze is thematisch geordend en bestaat grotendeels uit notities, beeldmateriaal en bibliografische referenties. Daarnaast beheert het Rubenianum (geannoteerde) boeken van Grossmann.

 

Onderzoeksproject

Het Rubenianum werkt samen met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel met het oog op de inventarisatie, de studie en beschrijving op stukniveau en de bewaarconditie van deze collectie. De samenwerking past in het project ‘Stad en Maatschappij in de Nederlanden, 1200-1800’ waarbinnen het team van de KMSKB onderzoek verricht naar Pieter Bruegel de Oude.

Lees ook:

Hilde Cuvelier, ‘”Empathy and deep understanding”: Fritz Grossmann (1902-84) and his Bruegel Archive at the Rubenianum’, in: L. Nijkamp, K. Bulckens en P. Valkeneers (eds.), Picturing Ludwig Burchard (1886-1960): a Rubens scholar in art-historiographical perspective, Londen 2015, pp. 133-149.

 

Raadpleging

De archiefcollectie is volledig geïnventariseerd en online doorzoekbaar in de archiefdatabank van het Rubenianum. Het materiaal kan op verzoek geraadpleegd worden in de leeszaal na aanvraag via in de collectiecatalogus.