Collectie Van Herck

Documentatie/archief van Charles Van Herck over de Antwerpse beeldhouwkunst uit de 17de en de 18de eeuw.

Historiek

Het Rubenianum bewaart de documentatie van de voormalige Antwerpse kunsthandelaar Charles Van Herck (1884-1955). De familie Van Herck is al sinds de 19de eeuw actief in de wereld van de antiquairs. Ook Charles Van Herck nam een belangrijke rol op in het familiebedrijf, dat vanaf de late jaren 1940 ook zijn naam droeg. De firma, waar maandelijks veilingen plaatsvonden, bleef bestaan tot in het midden van de jaren 1990. Van Herck, een specialist van de Antwerpse beeldhouwkunst uit de 17de en de 18de eeuw, legde ook een kunstwerkdocumentatie aan.

 

Inhoud en structuur

De kern van de collectie bestaat uit fiches en foto's van verschillende beeldhouwers en hun werken. Daarnaast ook wat algemenere documentatie, enkele personalia en ook stukken die door Charles' zoon Alfons werden toegevoegd. De collectie is onlosmakelijk verbonden met de documentatie van Van Hercks onderzoekspartner Adolf Jansen (1899 - 1989), eveneens bewaard in het Rubenianum.

 

Raadpleging

De collectie is volledig geïnventariseerd en online doorzoekbaar in de archiefdatabank van het Rubenianum.

Het materiaal kan op verzoek geraadpleegd worden in de leeszaal na contact via rubenianum@antwerpen.be. Gelieve ook steeds een documentaanvraag te plaatsen in de collectiecatalogus.

Op 5 april 2019 organiseerde het Rubenianum een studiedag rond de verspreide archieven gerelateerd aan de familie Van Herck. De resultaten van de studiedag werden gepubliceerd in een webtentoonstelling die u kan raadplegen op Archiefbank Vlaanderen. Daarop is ook heel wat info over de collectie in het Rubenianum terug te vinden.