De brieven van Rubens

Prof. Em. Carl Van de Velde - 27 maart 2011

Naar schatting heeft Peter Paul Rubens wel drie- tot vijfduizend brieven geschreven. Daarvan zijn er ongeveer 250 in origineel of in kopie bewaard gebleven. Slechts enkele brieven aan Rubens zijn nog bekend, maar ook hun aantal moet indrukwekkend zijn geweest.

Rubens besteedde veel aandacht aan zowel de vorm als de inhoud van zijn brieven. Het zijn geen persoonlijke getuigenissen over zichzelf of zijn familie, maar ze behandelen de onderwerpen die hem intellectueel bezighielden: politiek, wetenschap, architectuur, beeldende kunst, literatuur, de antieke kunst... Zij leren ons daardoor veel over het intellectuele leven van de zeventiende eeuw en over zijn correspondenten, die tot zijn meest invloedrijke tijdgenoten behoorden. Daarnaast zijn zij ook een belangrijke bron voor onze kennis van de werken van Rubens.