De geboorte van Rubens

Voor Rubens’ geboorteplaats deden drie namen van steden de ronde: Antwerpen, Keulen en sinds de 19de eeuw ook Siegen. Recent rezen er twijfels over 1577 als zijn geboortejaar.

Wat te bewijzen was

De geboorte van Rubens weegt de bronteksten en de argumenten opnieuw en hakt de knopen door: Rubens zag wel degelijk het levenslicht in Siegen op 28 juni 1577. Theorieën over Antwerpen en Keulen houden geen stand wanneer alle beschikbare bronnen worden gewikt en gewogen. Net zo min als recente twijfels over 1577.

 

Nieuw licht

Het onderzoek dat voor dit boek werd gevoerd, opent tegelijk nieuwe perspectieven. Er werden nieuwe documenten aangebracht en de interpretatie van bekende bronnen is gecorrigeerd of verfijnd, en aangevuld met nieuwe argumenten. De geboorte van Rubens werpt ook een nieuw licht op de omstandigheden waarin Rubens’ moeder Maria Pijpelinckx met haar kinderen terugkeerde naar Antwerpen.

 

De geboorte van Rubens | The birth of Rubens
C. Van de Velde en P. Valkeneers
Gent/Kortrijk: Snoeck, 2013. ISBN 78-94-6161-098

 

De publicatie van dit boek is mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Rubenianum Fund.