Kunsthistorische opinies

Het Rubenianum stelt zijn expertise ter beschikking van musea en erfgoedorganisaties, particulieren, veilinghuizen en de overheid. Voor externe vragen rond herkomst, toeschrijving of iconografie van kunstwerken verstrekt het Rubenianum belangeloos en vrijblijvend kunsthistorische opinies.

Expertisedeling

Het Rubenianum stelt zijn expertise ter beschikking van binnen- en buitenlandse musea en erfgoedorganisaties, privépersonen, veilinghuizen en overheidsinstanties. Voor externe vragen rond de herkomst, toeschrijving of iconografie van Zuid-Nederlandse kunstwerken uit de 16de en de 17de eeuw verstrekt het Rubenianum belangeloos en vrijblijvend kunsthistorische opinies. Het doet dit binnen de grenzen van zijn expertise en capaciteit.

Het verstrekken van kunsthistorische opinies gebeurt in samenwerking door het Rubenianum, het Centrum Rubenianum vzw en het Rubenshuis. Als er raakpunten zijn met hun respectieve collecties, worden ook het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen en het Museum Mayer van den Bergh betrokken.

 

Wat moet u doen?

Verzoeken zijn vergezeld van een goede afbeelding (analoog of digitaal). Formuleer uw vraag helder en vermeld relevante gegevens, zoals materiaal, afmetingen, herkomst en andere documentatie. Uw foto wordt bewaard en toegevoegd aan de documentatiecollectie. Een antwoord op uw vragen kan enkele weken - en in sommige gevallen langer - in beslag nemen.

 

Enkele afspraken

Verstrekte opinies zijn nooit te beschouwen als een formeel expertiseverslag, authenticiteitsverklaring of certificaat dat voor handelsdoeleinden kan worden ingezet. Zonder de toestemming van het Rubenianum mag de beoordeling niet worden gepubliceerd. Het Rubenianum en/of de betreffende medewerker kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, of voor de eventuele gevolgen van de onderzoeksresultaten. Door een beroep te doen op de diensten van het Rubenianum verklaart de vraagsteller zich akkoord met deze disclaimer.