Kunstwerkdocumentatie

Het Rubenianum beheert de meest uitgebreide documentatie over vroegmoderne Vlaamse kunst en kunstenaars ter wereld. De Collectie Ludwig Burchard vormt hiervan de kern en werd door de tijd heen stelselmatig verrijkt. De documentatie over Peter Paul Rubens is de basis voor het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard.

Historiek en inhoud

De kern van de collectie is de kunstwerkdocumentatie van Ludwig Burchard. Ze beslaat de beeldende kunsten van de antieken tot en met de 19de eeuw en belicht kunstwerken in verschillende media en van kunstenaars van diverse Europese kunststromingen. Het zwaartepunt valt op de Vlaamse kunst van de 16de en 17de eeuw. Burchard verzamelde voor zijn persoonlijk werkarchief uiteenlopende documenten: foto’s, reproducties, krantenknipsels, literatuur- en archiefreferenties.

Het Rubenianum heeft de documentatie onder meer aangevuld door fotobestellingen en verrijkt met schenkingen van kleinere en grotere fondsen. Een van de vroegste aanwinsten die het Rubenianum verwierf en integreerde, was de beelddocumentatie van letterkundige en historicus Korneel Goossens (1900-1971). Ook latere aanwinsten zijn volledig of gedeeltelijk in de kunstwerkdocumentatie opgenomen. Momenteel wordt de analoge kunstwerkdocumentatie enkel nog aangevuld met bepaalde aanwinsten uit het verleden. Collecties die nieuw worden geschonken, blijven apart bewaard onder bijzondere collecties. Daarnaast documenteert het Rubenianum nieuwe informatie over Vlaamse kunst enkel nog digitaal, zie hiervoor catalogus online en kunstwerkdocumentatie online.

 

Structuur

De indeling van de kunstwerkdocumentatie is eerst geografisch, dan chronologisch, naar medium, alfabetisch naar kunstenaarsnaam en daarbinnen thematisch op genre. De nadruk ligt op de schilder- en tekenkunst uit de 16de- en 17de-eeuwse Zuidelijke Nederlanden. Deze kerncollectie omvat 120 strekkende meter en beschrijft ongeveer 1400 kunstenaars. De absolute speerpunten zijn Jordaens, Van Dyck en Rubens. De documentatie over Peter Paul Rubens (1577-1640) is de basis voor het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard.

 

Raadpleging

Het materiaal is op kunstenaarsnaam doorzoekbaar via de online catalogus in Anet. De Rubensdocumentatie is bovendien in detail op thema ontsloten via de zoekingang archieven in Anet.

De kunstwerkdocumentatie is volledig toegankelijk, met uitzondering van bepaalde dossiers uit de Rubensdocumentatie. Om de wensen van de erven Burchard te respecteren is hiervan enkel het materiaal vrij beschikbaar dat gebruikt werd in gepubliceerde corpusdelen. Indien u toch documentatie wenst te raadplegen van kunstwerken van Rubens die nog niet in het CRLB gepubliceerd zijn, dan kunt u een gemotiveerd verzoek mailen naar: info@centrumrubenianum.be.