Max Rooses: Reconstructie van een verspreid archief

Max Rooses (1839-1914) is een belangrijke figuur binnen de Vlaamse cultuurgeschiedenis. Niet alleen schreef hij de eerste wetenschappelijke oeuvrecatalogus over Rubens, hij was ook de eerste conservator van Museum Plantin-Moretus in Antwerpen, een belangrijke literatuurcriticus en een voorvechter van de Vlaamse beweging. Hij zetelde in talrijke commissies en verenigingen en drukte op die manier zijn stempel op de culturele en politieke ontwikkelingen in zijn tijd. Zijn rol binnen het Vlaamse culturele erfgoedveld is dan ook niet te onderschatten.

De papieren nalatenschap van deze veelzijdige man is vandaag verspreid over verschillende instellingen in Antwerpen: het Rubenianum, het Letterenhuis, het Museum Plantin-Moretus en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid, in het kader van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie, wordt dit verspreide archief in 2020 volledig in kaart gebracht. Het project werd geïnitieerd door het Rubenianum in partnerschap met de overige drie bewaarinstellingen en Archiefbank Vlaanderen. 

De archieven zullen nauwkeurig en uniform geregistreerd worden. We reconstrueren hun context en digitaliseren een selectie van de stukken, die als open data beschikbaar zullen komen op o.a. dams.antwerpen.be. Daarnaast willen we stukken die in andere collecties verzeild geraakten opsporen. De resultaten van het project delen we in een webtentoonstelling op archiefbank.be, via artikels in vaktijdschriften en als eindverslag in de projectenbank van FARO. 

Deze overkoepelende ontsluiting maakt het archief van deze prominente figuur toegankelijk voor een breed en internationaal publiek en effent de weg voor diepgaander onderzoek binnen onder meer de (kunst)geschiedenis, letterkunde, politicologie en sociologie. 

 

OPROEP

Mocht u kennis hebben van archivalia met betrekking tot Rooses in andere openbare of private collecties, dan zouden wij dit zeer graag horen. U kan contact opnemen met projectmedewerker Elise Gacoms via elise.gacoms@antwerpen.be.

Logo Vlaanderen Verbeelding Werkt     Logo Stad Antwerpen Rubenianum     Logo Letterenhuis          Logo Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen     Logo Archiefbank Vlaanderen