Project veilingcatalogi

Het Rubenianum beheert een ruime collectie catalogi van veilinghuizen van over de hele wereld. De naar schatting 30.000 catalogi waren geïnventariseerd, maar werden aanvankelijk niet op stukniveau ontsloten in de collectiecatalogus. Dit project bracht daar verandering in.

30.000 veilingcatalogi op 5 jaar tijd?

Catalogi van veilingen worden in kunstbibliotheken verzameld, maar vaak wat stiefmoederlijk behandeld. Ze worden er wel bewaard, maar niet ontsloten: er wordt voor een veilincatalogus meestal dus geen aparte beschrijving gemaakt in de collectiecatalogus. Dat wilde het Rubenianum veranderen. Om een beter beheer en een betere dienstverlening toe te laten, werkte het Rubenianum binnen het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) een universeel beschrijvingsmodel uit voor de bibliografische ontsluiting van veilingcatalogi. Anet, de netwerkcatalogus waarbij het Rubenianum is aangesloten, werd de eerste bibliotheekcatalogus waarin dit model geïmplementeerd werd. Vervolgens werd begonnen aan de retrocatalografie van de collectie van 300 lopende meter veilingcatalogi.

2015-...

Begin 2015 begon een projectmedewerker aan het vijfjarenproject waarin alle veilingcatalogi van het Rubenianum stuk voor stuk beschreven zouden worden. De gebruikelijke bibliografische gegevens - titel, auteur, uitgave - werden daarbij ingevoerd, maar ook de specifieke gegevens van de veiling zelf: de plaats waar ze doorging, wie de veiling organiseerde en op welke data ze gehouden werd. Bij de pensionering van de projectmedewerker in december 2018 waren maar liefst 25.000 titels geregistreerd. Ook werden tijdens het registratieproces dubbele catalogi gemarkeerd: ongeveer 25 lopende meter doubletten werden zo voor herbestemming gedeselecteerd.

... 2022!

De laatste loodjes bleken echter het zwaarst te wegen, niet in het minst door de beperkingen vanwege corona in 2020/21... Door de gezamenlijke inzet van onze vaste medewerkers en die van een toegewijde vrijwilliger kon het registratieproject uiteindelijk voltooid worden begin maart 2022. We klokken na de ontdubbeling af op maar liefst 27.543 unieke titels en meer dan 28.000 volumes!

Al deze stukken zijn nu op te zoeken via onze collectiecatalogus en via (inter)nationale platformen als Unicat, Worldcat en Art Discovery Group Catalogue. Voor raadpleging bent u iedere werkdag welkom in de leeszaal.

 

Open data

De metadata van onze veilingcatalogi werd ook beschikbaar gemaakt voor hergebruik door externe partners via het open data platform van de Universiteit Antwerpen (sinds 2018, update 07/03/2022).

 

Vervolg

De collectie moderne veilingcatalogi blijft ook na de voltooiing van dit retrocatalogiseringsproject aangroeien met de laatste nieuwe catalogi van veilinghuizen wereldwijd. De actuele omvang van de collectie kan u steeds terugvinden via deze link: http://anet.be/query/rub/opacrub/rub-veiling.

In de tweede helft van 2022 volgde nog een project omtrent de oude veilingcatalogi: de catalogi die gerepertorieerd zijn door Frits Lugt in zijn Répertoire des Catalogues de Ventes Publiques. Omdat deze dunne catalogi echt gebruiksvoorwerpen waren, werden ze vaak na de veiling weggeworpen, waardoor de stukken die toch bewaard bleven erg zeldzaam zijn. Onze bescheiden collectie van 220 banden werd hoofdzakelijk bij elkaar gebracht door Ludwig Burchard in kader van zijn herkomstonderzoek naar Rubenswerken en dateren uit de 18de en 19de eeuw. We zorgden voor de ontsluiting van deze catalogi in de collectiedatabank en stemmen nu de bewaaromstandigheden ervan beter af op de conditie van de stukken, zodat ze in 2024 een veilig nieuw onderkomen kunnen vinden in het nieuwe gebouw aan Hopland.

 

Blijf op de hoogte

U kan zich abonneren op de Rubenianum Collections Newsletter om op de hoogte te blijven van nieuwe aanwinsten en projecten van het Rubenianum.

Heeft u vragen over het project of de collectie veilingcatalogi? Aarzel niet contact op te nemen via rubenianum@antwerpen.be.