Rubens in Stuttgart

Het Rubenianum is partner in de wetenschappelijke voorbereiding van een Rubenstentoonstelling in Stuttgart in 2021. Eén van de vondsten van het onderzoek publiceerde curator Prof. Nils Büttner al samen met Dr. Anna Orlando in The Rubenianum Quarterly 2020│4.

Het Rubenianum is partner in de wetenschappelijke voorbereiding van de tentoonstelling Becoming Famous. Peter Paul Rubens (22/10/2021-20/02/2022) die de Staatliche Akademie der Bildenden Künste en de Staatsgalerie in Stuttgart organiseren onder leiding van Prof. Nils Büttner en Sandra-Kristin Diefenthaler.

Hoewel onze geplande gezamenlijke conferenties door Corona nog niet konden doorgaan, hopen we dat het snel mogelijk is om de onderzoeksresultaten van de curatoren, het auteursteam en het restauratieatelier in Stuttgart te kunnen presenteren. Een van de tussentijdse vondsten van Prof. Nils Büttner en Dr. Anna Orlando werd intussen gepubliceerd in The Rubenianum Quarterly 2020/4. Lees hier hoe ze twee adellijke dames, door Rubens geportretteerd in Genua, konden identificeren.