Samenwerkingsverband kunstmusea Antwerpen

Sinds 2004 werken het Rubenianum, het Rubenshuis en het Museum Mayer van den Bergh structureel samen.

Als samenwerkingsverband vormen ze een door de Vlaamse Overheid erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedinstelling, ingedeeld bij het landelijk niveau.

De combinatie van hun historische locaties, de bijzondere collecties die ze beheren en ontsluiten, en hun gebundelde expertise maakt dat het Rubenianum, het Rubenshuis en Museum Mayer van den Bergh samen een venster op een cruciale periode uit de Vlaamse kunst en cultuur bieden. Ze bedienen diverse publieksgroepen: zowel lokaal als internationaal, zowel geïnteresseerde liefhebbers als professionals.

Samenwerken is voor de drie instellingen een middel om samen meer te bereiken en toch uniek te blijven. De samenwerking krijgt concreet vorm door:

  • complementaire expertise te bundelen en beschikbaar te stellen voor een divers publiek;
  • communicatie op elkaar af te stemmen;
  • een gezamenlijk aanbod van evenementen: het tentoonstellings-, symposium- en lezingenprogramma van de drie instellingen wordt op elkaar afgestemd.

Met de steun van de Vlaamse Overheid.