Versterk onze collecties

Het belang van schenkingen

Los van de rijke informatie die dergelijke fondsen omvatten en die voor erfgenamen niet altijd even duidelijk is, groeit ook hun belang als bron voor kunsthistoriografisch onderzoek. Het zijn unieke gegevensbronnen.

Versnelde ontsluiting

Werkarchieven bevatten vaak zeldzame foto’s en geannoteerde boeken, persoonlijke aantekeningen of briefwisseling. Omdat dit belangrijke bronnen zijn, is het versneld ontsluiten van deze Bijzondere Collecties sinds enkele jaren een prioriteit in onze werking. 

 

Permanent toegankelijk

Het Rubenianum hanteert een actief verwervingsbeleid van deze collecties. Ze krijgen professionele zorg op het vlak van verpakking, inventarisering en online ontsluiting. Bovenal blijven ze permanent toegankelijk voor volgende generaties onderzoekers.

Wilt u een kunsthistorisch archief signaleren of laten evalueren? Overweegt u het Rubenianum als bestemming van uw documentatie of handbibliotheek? Neem dan contact op met ons via rubenianum@antwerpen.be.