Toegankelijkheid

Iedereen moet de informatie op de website van het Rubenianum eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 24 november 2020

De toegankelijkheid van de website van het Rubenianum werd laatst gecontroleerd via een WCAG-onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd expert.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 24 november 2020.

 

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

 

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

 

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

Werkpunt 1

Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst of hebben een incorrecte alternatieve tekst.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.1.1. Niet-tekstuele content

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1
 • Gevolg

  Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor slechtzienden en blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Werkpunt 1

Sommige afbeeldingen en teksten zitten in een lijst met slechts één item.

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1
 • Gevolg

  Deze informatie is mogelijk niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Werkpunt 2

Sommige PDF bestanden zijn niet getagd, missen een titel en een taalinstelling.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.1 Info en relaties

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2
 • Gevolg

  Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Werkpunt 3

De koppen en tussentitels zijn niet overal op de juiste manier gemarkeerd.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.1 Info en relaties

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 3
 • Gevolg

  Deze informatie is mogelijk niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Werkpunt 4

De navigatie via de tabtoets volgt de leesvolgorde niet.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 4
 • Gevolg

  Deze informatie is mogelijk niet leesbaar of raadpleegbaar voor mensen met een motorische beperking.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Werkpunt 1

De nummerlinks in de activiteitenkalender zijn niet onderstreept of op een ander manier duidelijk herkenbaar.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.4.1 Gebruik van kleur

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

 • https://www.rubenianum.be/nl/kalender
 • Gevolg

  Deze informatie is mogelijk niet leesbaar of raadpleegbaar voor slechtzienden en mensen met een kleurstoornis.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Werkpunt 2

Sommige onderdelen op onze website zijn niet goed leesbaar voor slechtzienden en mensen met een kleurstoornis.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.4.3 Contrast (minimum)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2
 • Gevolg

  Deze informatie is mogelijk niet leesbaar of raadpleegbaar voor slechtzienden en mensen met een kleurstoornis.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Werkpunt 3

Sommige pagina's op onze website werken niet goed voor mensen die moeten inzoomen om de tekst te kunnen lezen.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.4.10 Reflow

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 3
 • Gevolg

  Deze informatie is mogelijk niet leesbaar of raadpleegbaar voor slechtzienden.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Werkpunt 4

Sommige onderdelen op onze website zijn niet goed bruikbaar voor slechtzienden en mensen met een kleurstoornis.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 4
 • Gevolg

  Deze informatie is mogelijk niet leesbaar of raadpleegbaar voor slechtzienden en mensen met een kleurstoornis.

 • Plan van aanpak

  Opgelet: voor een geldige en volledige toegankelijkheidsverklaring moet je dit nog invullen.


Werkpunt 5

Sommige pagina’s op onze website werken niet goed voor mensen die meer ruimte willen toevoegen tussen letters, woorden, lijnen en paragrafen.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.4.12 Tekstafstand

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 5
 • Gevolg

  Deze informatie is mogelijk niet leesbaar of raadpleegbaar voor mensen met een leerstoornis.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

Werkpunt 1

Het hamburgermenu op de mobiele versie van de website is niet toegankelijk voor mensen met een motorische beperking en blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.1.1 Toetsenbord

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1
 • Gevolg

  Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor mensen met een motorische beperking en blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Werkpunt 2

Sommige onderdelen op onze website zijn niet bruikbaar voor mensen die enkel een toetsenbord kunnen gebruiken.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.1.1 Toetsenbord

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2
 • Gevolg

  Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, mensen met een motorische beperking en mensen die gebruik maken van spraakcommando's.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Werkpunt 1

Sommige pagina's hebben in de codetaal een foutieve opbouw.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.1 Blokken omzeilen

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1
 • Gevolg

  Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Werkpunt 2

Sommige pagina's zijn niet navigeerbaar via het toetsenbord.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.3 Focusvolgorde

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

 • https://www.rubenianum.be/nl/kalender
 • Gevolg

  Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor slechtzienden, blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken en mensen met een motorische beperking.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Werkpunt 3

De links om de tekengrootte te veranderen, hebben dezelfde linktekst "A".

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.4 Linkdoel (in context)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 3
 • Gevolg

  Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor slechtzienden en mensen die gebruik maken van spraakcommando's.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Werkpunt 4

Sommige pagina's bevatten links met geen betekenisvolle linktekst.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.4 Linkdoel (in context)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 4

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:

 • https://www.rubenianum.be/nl/kalender
 • Gevolg

  Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken en mensen die gebruik maken van spraakcommando's.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Werkpunt 1

Onze website wordt mogelijk niet voorgelezen in de juiste taal.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 3.1.1 Taal van de pagina

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1
 • Gevolg

  Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken en mensen die gebruik maken van spraakcommando's.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Werkpunt 2

De back to top link is niet in de juiste taal ingesteld.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 3.1.2 Taal van de onderdelen

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2
 • Gevolg

  Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Werkpunt 3

Sommige pagina's bevatten anderstalige tekst in de Nederlandse taalversie.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 3.1.2 Taal van de onderdelen

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 3

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's:


Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Werkpunt 1

Sommige invulvelden hebben geen label.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 3.3.2 Labels of instructies

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1
 • Gevolg

  Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor slechtzienden, blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, mensen die gebruik maken van spraakcommando's, mensen met een leerstoornis en laaggeletterden.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Werkpunt 1

Id-waarden moeten uniek zijn.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 4.1.1 Parsen

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1
 • Gevolg

  Deze informatie is mogelijk niet leesbaar of raadpleegbaar voor alle bezoekers.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Werkpunt 2

De voorleesfunctie van Readspeaker is niet goed geconfigureerd.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 4.1.2 Naam, rol, waarde

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2
 • Gevolg

  Het voorlezen gebeurt niet optimaal en verliest daardoor zijn meerwaarde voor mensen met een leerstoornis en laaggeletterden.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Werkpunt 3

De zoekfunctie leidt niet naar een zoekpagina.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 4.1.2 Naam, rol, waarde

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 3
 • Gevolg

  De zoekfunctie leidt naar een uitklapmenu. Dat gedrag is verwarrend voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken.

 • Plan van aanpak

  Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.


Automatisch vastgestelde werkpunten

 • Tekst- en achtergrondkleur moeten voldoende contrastreren.

  (vastgesteld op 367 pagina's)

 • id moet uniek zijn.

  (vastgesteld op 373 pagina's)

 • id's moeten uniek zijn.

  (vastgesteld op 373 pagina's)

 • Kopniveaus mogen slechts met één niveau tegelijk stijgen.

  (vastgesteld op 359 pagina's)

 • Het  element moet een lang attribuut hebben.

  (vastgesteld op 373 pagina's)

 •  formulieronderdelen moeten een label hebben.

  (vastgesteld op 351 pagina's)

 • Ieder herkenningsgebied (landmark) moet een unieke Toegankelijke Naam hebben (die bestaat uit een rolelabelof title).

  (vastgesteld op 359 pagina's)

 • Links moeten waarneembaar tekst hebben.

  (vastgesteld op 173 pagina's)

 • Alle content op de pagina moet ingesloten zijn door landmarks.

  (vastgesteld op 373 pagina's)

 • Koppen mogen niet leeg zijn.

  (vastgesteld op 11 pagina's)

 • De pagina moet minstens een kop van het eerste niveau (h1) bevatten.

  (vastgesteld op 26 pagina's)

 • Afbeeldingen moeten een tekstalternatief hebben.

  (vastgesteld op 9 pagina's)

 • Frames moeten een title attribuut hebben.

  (vastgesteld op 2 pagina's)

 • Extra landmarks en/of elementen met aanvullende informatie (asides) moeten op het hoogste niveau geplaatst zijn.

  (vastgesteld op 6 pagina's)

Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers.

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op rubenianum@antwerpen.be. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

 

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.