Rubenianum wordt bibliotheek Rubenshuis

De rijke artistieke traditie van de Zuidelijke Nederlanden telt duizenden kleine en grote meesters. Om hun nagelaten werken blijvend te begrijpen en waarderen, zijn onderzoek en kennis essentieel. De bibliotheek verzamelt en ontwikkelt deze kennis en stelt ze ter beschikking voor zowel een professioneel als een in erfgoed geïnteresseerd publiek. Je vindt er ongeveer twee kilometer onderzoekscollecties: een ruime collectie publicaties wordt aangevuld door een unieke kunstwerkdocumentatie en kunsthistorische onderzoeksarchieven.

Bezoeken  

Tot en met 28 juni bevindt de leeszaal zich in het bibliotheekgebouw aan de Kolveniersstraat 20. De leeszaal is voor iedereen vrij toegankelijk. Je bent er welkom van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30.  

Lezerskaart 

Met een lezerskaart kan je online boeken en documentatie opvragen om ze ter plaatse in te kijken. Neem voor je bezoek het leeszaalreglement door, je vindt het onderaan deze pagina. Voor sommige stukken of collecties gelden bijzondere voorwaarden. Meer informatie krijg je ter plekke. 

Onze lezerskaart is de A-kaart. Indien je die nog niet hebt, kan deze ter plaatse aangemaakt worden met uw e-ID. Maak op voorhand een gebruikersaccount aan door het online registratieformulier in te vullen. Zodra je aanvraag wordt geregistreerd, nemen wij contact met je op.  

Raadplegen 

Daarna kan je via de online catalogus de nodige documenten opvragen, die we voor je klaarleggen. Recente tijdschriften, nieuwe boeken en catalogi en enkele referentiewerken zijn vrij raadpleegbaar in de leeszaal.  Voor onderzoek in de archieven kan je ter plekke informeren of op voorhand een e-mail sturen naar rubenshuis@antwerpen.be. Het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard kan je al consulteren op de nieuwe website www.rubenshuis.be. Publicaties ontlenen is niet mogelijk. 

Toegankelijkheid 

Rolstoelgebruikers kunnen de leeszaal bereiken via de lift.  

Sluitingsdagen (tot 28 juni) 

 • Woensdag 1 mei: Dag van de Arbeid  

 • Donderdag 9 mei: Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart  

 • Vrijdag 10 mei: brugdag  

 • Maandag 20 mei: Pinkstermaandag 

Vanaf 28 juni sluit de leeszaal aan de Kolveniersstraat definitief haar deuren. In juli en augustus is de leeszaal gesloten. De collecties en onze dienstverlening zijn dan niet beschikbaar. Het nieuwe bibliotheekgebouw op Hopland 13 opent voor het grote publiek op 30 augustus. Vanaf maandag 2 september ben je welkom in de leeszaal.  

www.rubenshuis.be 

 

LEESZAALREGLEMENT 

De bibliotheekcollectie, de kunstenaarsdocumentatie en archieven van kunsthistorici kan je raadplegen in de leeszaal. Lees voor je bezoek na wat je van de dienstverlening kan verwachten, en aan welke voorwaarden je je als lezer moet houden. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

 • Iedereen is welkom in het Rubenianum. 

 • De A-kaart is de verplichte lezerskaart. 

 • Je bergt je jas, (laptop)tas of (rug)zak en dergelijke op in een locker aan het onthaal. 

OPENINGSTIJDEN 

 • De leeszaal is elke weekdag geopend van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.  

 • Tussen 12 en 13 uur en vanaf 16 uur kunnen geen documentaanvragen meer worden ingewilligd. 

 • Het Rubenianum is gesloten tijdens wettelijke feestdagen, en daar op aansluitende brugdagen. Deze en andere afwijkingen van de openingsuren worden steeds aangekondigd op de website. 

 • De directeur of de plaatsvervanger kan binnen de openingsuren van de leeszaal de leeszaaldienst beperken overeenkomstig de mogelijkheden van de dienst.  

 • Bij brandalarm, of bij evacuatie om een andere reden, verlaat je het gebouw zonder aarzelen. Volg daarbij de instructies van de medewerkers van het Rubenianum. 

RAADPLEGEN VAN DE COLLECTIES 

 • Per titel of kunstwerkmap doe je een elektronische documentaanvraag. Specifieer bij het opvragen van documentatie ook steeds het thema dat je onderzoekt. Bij tijdschriften en reeksen geef je het volume en het nummer op.  

 • Voor sommige collectiestukken en bijzondere collecties kunnen speciale voorwaarden gelden. Meer informatie ter plekke in de leeszaal. 

 • Je draagt zorg voor aan jou toevertrouwde werken en materialen. Bij ontvangst kijk je de staat ervan na en laat u eventuele beschadigingen vaststellen door de leeszaalmedewerker. Wie een werk beschadigt, moet de schade vergoeden volgens de vervangingswaarde van het item, en kan toegang tot de leeszaal worden ontzegd.     

 • Je mag de volgorde van de documenten in de documentatiemappen niet wijzigen. 

 • Je mag geen aantekeningen maken op de werken, documenten en mappen, ook niet met potlood.  

 • Omdat alle materialen ter beschikking moeten blijven van interne en externe gebruikers, is het uitlenen van materialen niet mogelijk. Op vraag houdt de leeszaalmedewerker bepaalde titels maximaal vier werkdagen in bewaring in de leeszaal.  

 • Als blijkt dat een item uit de collectie (tijdelijk) onvindbaar is, zoekt het leeszaalpersoneel samen met jou in de mate van het mogelijke naar een alternatief.  

 • Je levert elk gebruikt item uit de collectie na raadpleging terug af aan de leeszaalbalie. 

STUDIESFEER 

 • Je respecteert de studieatmosfeer van de leeszaal. 

 • Eten, drinken, overleg plegen en telefoneren doe je buiten de leeszaal. Je zet het volume van je laptop, tablet, gsm, fototoestel op mute.  

 • Het leeszaalpersoneel staat tot je beschikking voor vragen, advies en hulp. Je kan je tot hen richten voor uitleg over apparatuur, de dienstverlening of inhoudelijke uitleg over e-bronnen en naslagwerken.  

 • Laat je persoonlijke bezittingen nooit onbeheerd in de leeszaal liggen. Het Rubenianum is niet verantwoordelijk voor diefstal. 

 • Je houdt het meubilair en de ruimtes schoon. In het volledige gebouw geldt een rookverbod. Dieren zijn niet toegelaten. 

 • Je mag de computers in de leeszaal gebruiken voor opzoekingen in de catalogus, databanken en inventarissen. Deze infrastructuur mag enkel gebruikt worden voor bezigheden met betrekking tot studie en onderzoek. Je kan met je eigen apparaten gebruik maken van het gratis wifi-netwerk.  

REPRODUCTIES EN HERGEBRUIK 

 • Kopieën of afdrukken worden enkel door leeszaalpersoneel gemaakt. Je bent een vergoeding verschuldigd volgens de geldende tarieven van het reproductiereglement van de stad Antwerpen. 

 • Je kan zelf met de bookscanner of met je eigen toestel (flits, noch statief) gratis foto’s maken van items uit de collectie voor privégebruik. 

 • Items uit de collectie die onder het auteursrecht vallen, mogen nooit in hun geheel gereproduceerd worden. 

 • Als je een reproductie wilt gebruiken in een gedrukte en/of elektronische publicatie, moet je zelf contact op te nemen met de rechthebbenden. 

 • Je houdt je steeds aan de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (30 juni 1994) en de Wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (22 mei 2005). 

 • De uit archieven en documentatie verkregen gegevens mogen slechts voor eigen studie en onderzoek aangewend worden. Je mag niets publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor de belangen van betrokken personen en/of andere nog in leven zijnde personen kunnen worden geschaad. (Private) gegevens waarvoor geen toestemming tot publicatie is verkregen, mag je niet aan derden meedelen. 

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY 

 • Je persoonlijke gegevens worden door het Rubenianum in een lezersbestand opgeslagen en gebruikt voor communicatie over de collecties en jouw raadpleging. Ze worden bewaard volgens de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (8 december 1992) en de Wet betreffende de elektronische communicatie (13 juni 2005).  

 • Je kan je persoonlijke gegevens raadplegen via de online bibliotheekcatalogus, wanneer je inlogt met je lezersgegevens. 

 • Je hebt recht op inzage en eventuele correctie van jouw persoonsgegevens in het bibliotheeksysteem. Je kan vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet van toepassing zouden zijn. Je kan je persoonsgegevens laten wissen in het bibliotheeksysteem als je niet langer lid wil zijn. Een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag en een bewijs van je identiteit (kopie identiteitskaart) volstaat.  

CONTACTADRES 

 • Het Rubenianum doet er alles aan om jouw kunsthistorisch onderzoek te faciliteren. Heb je toch een probleem ervaren in de leeszaal? Meld je bezorgdheid, vraag of klacht aan rubenshuis@antwerpen.be.