Michaelina Wautier (1604-1689)

de recuperatie van een vergeten genie.

Individuele bezoekers - Lezing

Een lezing door Prof. Dr. Katlijne Van der Stighelen (KU Leuven).
In het kader van het programma Antwerpen Barok 2018 wordt in het MAS een tentoonstelling gehouden over de tot nog toe nauwelijks gekende kunstenares Michaelina Wautier (1604-1689). Contemporaine bronnen over haar zijn schaars. Het is een gelukkig toeval dat aartshertog Leopold-Wilhelm tijdens zijn verblijf in de Zuidelijke Nederlanden (1647-1656) een uitgesproken voorkeur had voor haar schilderijen. In de inventaris van zijn verzameling die in 1659 in Wenen werd opgesteld, worden niet minder dan vier werken vermeld die momenteel worden bewaard in het Kunsthistorisches Museum in Wenen. De beschrijving van het eerste schilderij is de meest uitvoerige en geeft bovendien biografische informatie over de artieste: ‘Ein Stuckh von öhlfarb auff Leinwath, warin der heyl. Joachim (…). Original von Jungfraw Magdalena Woutiers von Mons oder Berghen, Henegaw in Niderlandt’.  Deze eigentijdse bron introduceert Wautier als ongehuwde vrouw en stelt uitdrukkelijk dat zij afkomstig is uit de Henegouwse stad. Deze gedetailleerde gegevens vormen het uitgangspunt voor de reconstructie van haar leven en werk. Zij werd geboren in Mons maar bouwde haar loopbaan uit in Brussel waar ze rond 1650 actief was. Samen met haar oudere broer, de schilder Charles Wautier (of Woutiers) (Mons, 1609-Brussel, 1703), bewoonde ze een statig herenhuis nabij de Brusselse Kappellekerk. Van haar hand zijn momenteel zesentwintig schilderijen en één tekening bekend die opmerkelijk zijn door hun uitdagende thematiek, superieure picturale techniek en het grote formaat. Bijna de helft hiervan is voluit gesigneerd en gedateerd. Al deze werken zijn ontstaan tussen 1643 en 1659. Het oeuvre van haar tijdgenote Judith Leyster, de al lang geleden ontdekte en nu internationaal gevierde ‘leid-ster’ van de Noord-Nederlandse barok, bestaat ook (maar) uit een dertigtal schilderijen waarbij het bijna uitsluitend om genrescènes gaat. Michaelina was beduidend veelzijdiger. Ze schilderde historiestukken, portretten, bloemstillevens en genretaferelen. Haar meesterstuk is ongetwijfeld de grote Bacchusstoet in het Kunsthistorisches Museum te Wenen (doek, 270 x 354 cm) (afb. 1). Dankzij deze internationale expositie zal de artistieke bijdrage van Wautier tot de Zuid-Nederlandse barok duidelijk worden en haar unieke positie als vrouwelijke kunstenaar worden onderschreven. De schilderijen van Wautier bieden een weergaloze aanvulling op het fenomeen van de Antwerpse barok en tonen aan hoe die ná Rubens dood in 1640 evolueerde. Een dochter zoals Michaelina heeft hij helaas nooit gehad...
In de lezing wordt een overzicht geboden van haar leven en werk, wordt de vraag gesteld hoe het mogelijk is dat zij werd vergeten en wordt een aanzet gegeven om haar als vrouwelijke kunstenaar te recupereren.

PRAKTISCH

  • 24 juni 2018 om 11uur
  • Locatie: Rubenianum, Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen
  • De deelnameprijs van € 5 betaalt u bij de start van de lezing. Wij kunnen geen bankcontact of kredietkaarten accepteren, enkel contant. Gratis voor Vrienden van het Rubenshuis en donors van het Rubenianum Fund.

 

Met de steun van het Fonds Baillet Latour.