‘Twee susters syn versaemt’. De eenheid van schilderkunst en toneel in de Grote Schilderszaal van de Antwerpse Sint-Lucasgilde (1664-1762)

Timothy De Paepe - 24 juni 2012

Timothy De Paepe focuste op hét voormalige zenuwcentrum van artistiek Antwerpen: de grote Schilderszaal van de Sint-Lucasgilde, op de eerste verdieping van de Oude Beurs. Een tot de verbeelding sprekende locatie die werd gedeeld door schilders en rederijkers; sommige kunstenaars blonken overigens uit in beide disciplines. Deze zaal met haar rijke, picturale aankleding was een van de voornaamste ‘speelplaatsen’ in het Antwerpen van de 17de en 18de eeuw. De schilderijen die er hingen, kennen we nog: zij bevinden zich vandaag in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen.

In zijn lezing deed Timothy De Paepe een voorstel voor reconstructie van de zaal en de ophanging van de kunstwerken daarin. Een kleine excursus leidde naar het Kolveniershof – de locatie van de lezing – als 18de-eeuws podium voor toneel en dans.