“Door de edelen Pinceelen van Egmont soo in’t groot als cleyn is uytghewerckt”. Een inleiding op het leven en werk van Justus van Egmont (1602-1674)

Prisca Valkeneers - 30 maart 2014

Justus van Egmont (1602-1674) werd geboren in Leiden en kreeg zijn eerste training in het atelier van Kaspar van den Hoecke (ca. 1585-1641/1648) in Antwerpen. Van Egmont had bloeiende contacten in de metropool, onder andere met Van Dyck en Rubens. Zo staat hij gedocumenteerd als één van Rubens’ leerlingen in diens atelier en als zodanig was hij betrokken bij de installatie van de Medicicyclus in het Palais du Luxembourg in Parijs. Het is wellicht in Parijs dat Van Egmont kennis heeft gemaakt met de Franse kunstscène, want in 1628 keert hij er terug om er te blijven tot in de jaren 1650. Aanvankelijk werkt hij er in de werkplaats van Simon Vouet (1590-1649), maar hij start later een eigen atelier op.

Het oeuvre van Justus van Egmont is vooral gekend door de vele portretten die hij schilderde voor de Franse adel. Nochtans schilderde hij ook religieuze taferelen en historiestukken en had hij een bloeiend prentenatelier. Vermoedelijk werden Van Egmonts kinderen opgeleid binnen het atelier en hadden zij een aandeel in de omvangrijke productie van de replieken van portretten van en voor de Franse adel. Na zijn terugkeer uit Parijs, vanaf de jaren 1650, maakte hij vooral ontwerpen voor enkele grote tapijtseries.

Van Egmonts gevarieerde oeuvre, bestaande uit tekeningen, modelli, prenten, schilderijen en tapijten heeft dringend nood aan meer onderzoek, zodat zijn aandeel in de kunst van de zeventiende eeuw naar waarde kan worden geschat. Het Rubenshuis is sinds kort één van de schaarse musea in onze contreien die een werk van Van Egmont in de collectie heeft. De aanwinst, een prachtige schets met als onderwerpDe Verzoening van de Romeinen met de Sabijnen, zal na de lezing in preview worden voorgesteld.