Collectie Prenten en Tekeningen

Naast een uitgebreide kunstwerkdocumentatie en een collectie archieven van kunsthistorici bezit het Rubenianum een bescheiden doch gevarieerde collectie prenten en tekeningen. In 2016 werd deze collectie geïnventariseerd en duurzaam verpakt.

Historiek

Het merendeel van de prenten en tekeningen is afkomstig uit de collectie van Ludwig Burchard. De kunsthistoricus gebruikte deze werken op papier voornamelijk als documentatiemateriaal, waardoor ze vaak van zijn notities zijn voorzien. In de loop der decennia zijn steeds meer van deze objecten uit de documentatie gelicht voor aparte bewaring. Een dertigtal tekeningen werd reeds lange tijd apart bewaard.

Tijdens het project Een Ware Schat aan Studiematerieel: deel 2 werden systematisch alle overige prenten uit de Rubensdocumentatie gelicht, is er een gedetailleerde inventaris opgemaakt van de inmiddels ca. 960 geïsoleerde prenten en tekeningen, en zijn alle prenten gedigitaliseerd. Prenten en tekeningen die zich mogelijk nog in de overige kunstwerkdocumentatie bevinden, zullen in de loop der tijd ook verplaatst worden voor aparte bewaring en beschrijving. Op de oorspronkelijke plaats in de documentatiedoos wordt steeds een kruisverwijzing voorzien.

Inhoud

Het mag niet verwonderen dat het merendeel van de prenten vervaardigd is door of naar 17de-eeuwse Vlaamse kunstenaars. Onderwerpen naar composities van Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck zijn het meest voorkomend, maar ook Italiaanse inventors uit de 16de en 17de eeuw zijn goed vertegenwoordigd. De prenten zelf dateren voornamelijk uit de 17de, 18de en 19de eeuw en zijn uitgevoerd door Vlaamse graveurs zoals Cornelis Schut, Schelte A. Bolswert en Cornelis Galle, zowel als Franse, Engelse, Italiaanse en Duitse meesters. De meest gebruikte technieken binnen de collectie zijn de burijngravure, en de combinatie van ets en burijn. Daarnaast bevat de collectie een grote diversiteit aan technieken uit latere periodes zoals droge naald, lithografie, mezzotint en fotogravure.

De tekeningen zijn toe te schrijven aan Zuid-Nederlandse kunstenaars, al is verder onderzoek nodig. Een eerste groep dateert uit de 17de eeuw en houdt verband met Rubens, de tweede groep dateert uit een latere periode en deze tekeningen zijn ofwel van de hand van Andries Lens (1739-1822), ofwel van zijn leerling Joseph François (1759-1851).

Raadpleging

De inventaris prenten is online via deze link raadpleegbaar en eenvoudig doorzoekbaar. De inventaris tekeningen is wegens onderzoek nog beperkt raadpleegbaar. Mail voor meer informatie naar rubenianum@antwerpen.be.