Ontsluiten en valoriseren van de collectie Ludwig Burchard (2014-2015)

Dit project leidde tot een archiefwetenschappelijke beschrijving en inventaris van de volledige nalatenschap van Ludwig Burchard.

Deze collectie is nu volledig doorzoekbaar voor onderzoekers en geïnteresseerden via de Anetcatalogus. Daarnaast werd de uitgebreide Rubensdocumentatie bij de verschenen delen van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard dankzij een intensieve herpakkings- en herordeningscampagne voor het publiek toegankelijk gemaakt.

Meer informatie over de Collectie Ludwig Burchard leest u hier. De inzichten die uit dit project voortvloeiden en de bijbehorende praktijken waren het onderwerp van de studiedag '(Erf)Goed Documenteren. Over de relatie tussen archief en documentatie’ (8/6/2015). Lees meer over dit project in The Rubenianum Quarterly en Meta 2015/6. Het eindverslag is openbaar beschikbaar via de projectendatabank van Faro.

 

Met de steun van de Vlaamse Overheid.