Op zoek naar nieuwe Topstukken (2018)

Project proeflijst 17de-eeuwse tekeningen in Vlaanderen voor de Topstukkenlijst

De Vlaamse Overheid is op zoek naar nieuwe stukken voor haar Topstukkenlijst en roept daarvoor de hulp in van het Rubenianum en het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België. Zij kregen de opdracht een ‘proeflijst’ op te maken met zeventiende-eeuwse tekeningen die bewaard worden in Vlaanderen. Het gaat om werk uit openbare collecties, archieven, kerkschatten en privébezit.

Gebundelde krachten

Voor deze uitdagende oefening bundelen het Rubenianum en het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België hun krachten. De Vlaamse Overheid keurde het gezamenlijk projectvoorstel goed dat gestoeld is op de expertise en basisopdracht van beide instellingen. De samenwerking is intussen beklonken en bekrachtigd door een stuurgroep van experts uit het vakgebied.

Stuk voor stuk top

In de komende maanden zullen projectmedewerkers uit beide instellingen alle nodige inspanningen leveren om een overzicht te krijgen van de tekeningen van zeventiende-eeuwse meesters die in tal van Vlaamse collecties worden bewaard. Op basis van strenge criteria zal daaruit een beperkte selectie worden voorgedragen voor de Topstukkenlijst.

Voor de kwaliteit en kwantiteit van de kunstproductie in onze streken is de zeventiende eeuw een absoluut hoogtepunt. Toch zijn tekeningen doorgaans minder goed ontsloten en bestudeerd. De studie van tekeningen van Vlaamse kunstenaars uit deze periode - zelfs wanneer het onze bekendste meesters Rubens, Van Dyck en Jordaens betreft - is allerminst afgerond, waardoor bijkomend onderzoek nodig is. Daarnaast komt ook getekend werk van buitenlandse zeventiende-eeuwse meesters in aanmerking voor de Topstukkenlijst. Dat er een proeflijst opgesteld wordt, is dus zeer belangrijk voor de waardering van tekeningen van zeventiende-eeuwse meesters die bewaard worden in Vlaamse collecties.

Topstukkendecreet

Dit project kadert binnen het Vlaamse Topstukkendecreet uit 2003 dat roerend cultureel erfgoed met een bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis beschermt voor de toekomst. Werken die op de Topstukkenlijst staan, komen in aanmerking voor een gesubsidieerde conservering en restauratie en kunnen niet buiten Vlaanderen worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van de Vlaamse Overheid.

Meer weten?

Sarah Van Ooteghem

Assistent-conservator Prentenkabinet KBR

sarah.vanooteghem@kbr.be

+32 (0)2 519 57 40

* Deze tekening van Rubens werd reeds in 2005 in de Topstukkenlijst opgenomen omwille van haar bijzondere waarde voor het collectieve geheugen. Ze stelt de Gemma Tiberiana voor, een uitzonderlijke camee of antieke gegraveerde steen vermoedelijk afkomstig uit Constantinopel die lange tijd bewaard werd in de schatkamer van de Sainte-Chapelle in Parijs. In het midden zijn Tiberius en Livia afgebeeld voor Germanicus.