Tussen herinnering en verheerlijking. De zeventiende-eeuwse oorlogen in beeld gebracht door Rubens’ collega-schilder Peter Snayers

Leen Kelchtermans - 29 juni 2014

In deze lezing staat de in de zeventiende eeuw gerenommeerde veldslagenschilder Peter Snayers (1592-1667) centraal. Hij werd in Antwerpen geboren maar emigreerde in 1628 naar Brussel. Zijn uitgebreide netwerk van contacten in de Scheldestad en zijn sociale ambities in de hofstad worden voor het eerst onthuld; net als ook de manier waarop hij als niet-ooggetuige zijn grote en uiterst accurate topografische strijdtaferelen vervaardigde. Ook zijn militaire opdrachtgevers en de functies van Snayers’ oorlogsschilderijen worden aan de hand van ongepubliceerde archivalia onder de loep genomen. De vage grens tussen herinnering en verheerlijking, de balans tussen feit en fictie en de ontleningen aan Peter Paul Rubens in Snayers’ oeuvre krijgen hierbij bijzondere aandacht.