The Beauty of the Bird

Vogels in de kunst

Lezing

Een lezing door Matthias Depoorter op 17 december 2017

In deze lezing vertelde Matthias Depoorter enkele aspecten van vogels in kunst uit de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw met speciale focus op schilderijen uit Antwerpse musea.

Al sinds de rotsschilderingen uit het Paleolithicum duiken wezens op die duidelijk herkenbaar zijn als vogels. De schilderkunst begon niet met de beeltenis van de eigen soort, maar met die van de ons omringende dierenwereld. Tienduizenden jaren liggen tussen toen en nu. Het is een lange, nauwelijks in een summier overzicht te vatten ontwikkelingsgang: van mythische vogelcreaturen tot de hyperrealistische en weten­ schappelijke vogelkunst van de eenentwintigste eeuw. 
 
Wisten oude meesters wat ze deden toen ze vogels schilderden? Hoe ver reikte hun kennis van de fysionomie en het gedrag? Volgden ze het aristotelisch principe van de empirie? Vogels schilderen met wetenschappelijke pretenties is een kwestie van toewijding. In deze lezing worden enkele aspecten behandeld van vogels in kunst uit de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw met speciale focus op schilderijen uit Antwerpse musea. 

Matthias Depoorter (1980) is schrijver en (ornitho)kunsthistoricus. Depoorter werkt voor de Vlaamse Kunstcollectie (VKC), het samenwerkingsverband van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Groeningemuseum Brugge, het Museum voor Schone Kunsten Gent, M – Museum Leuven en Mu.ZEE Oostende. Daarnaast is hij VKC-projectverantwoordelijke voor de Summer Course for the Study of the Arts in Flanders.

Depoorter schrijft of schreef kunsthistorische artikelen, kunstkritieken, recensies en columns voor Knack, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV), Staalkaart, COLLECT, Kunst in Limburg en Zone-magazines. Voor OKV schreef hij de themanummers Van Eyck tot Dürer, De Lage Landen in Tallinn, Vogels in de verf en Pieter Pourbus en de vergeten meesters. In 2016 verscheen de bezoekersgids van het Hospitaalmuseum in Brugge (Ludion).

Depoorter, al zevenentwintig jaar veldornitholoog, is gespecialiseerd in vogels in de kunst. Hij publiceerde verschillende wetenschappelijke artikelen over het thema, gaf diverse lezingen en rondleidingen en verleende zijn medewerking aan expo’s. In 2015 publiceerde hij het overzichts- en naslagwerk Vliegwerk. Vogels in de kunst bij Athenaeum – Polak & Van Gennep Amsterdam. 

Met de steun van het Fonds Baillet Latour.